Activitate

Un grup de sarcini intreprinse cu scopul de a produce un bun tangibil.

Amenda

Suma platita de obicei autoritatilor ca pedeapsa pentru nerespectare unor reguli.

Antreprenor General

Responsabilul cu executia, supervizarea si coordonarea generala a unui proiect si care poate de asemenea indeplini anumite sarcini de construire.

Arhitect

Persoana care proiecteaza si supravegheaza constructia de cladiri sau de alte structuri.

Articol achizitionat

Orice articol care este stipulat in contract ca fiind livrat de distribuitor, cum ar fi: • produse (e.g. bunuri, materiale, echipamente, unelte, masinarii) • servicii (e.g. forta de munca, servicii tehnice si de consultanta ) • rezultate (e.g. un proces mai eficient, o echipa mai pregatita, o organizatie restructurata)

Autorizatie de construire

Este o autorizatie necesara pentru constructii noi sau pentru a adauga un corp nou unei cladiri existente sau in unele cazuri pentru renovari majore.

Autorizatie de demolare

Autorizatia pentru a desfiinta/inlatura o structura existenta.

Autorizatie de functionare

Aviz sau autorizatie ce permite functionarea unui imobil in concordanta cu reguli si reglementari specifice. Autorizatiile de functionare contin de cele mai multe ori cerinte, conditii, standarde si variatii care sunt specifice imobilului datorita locatiei acestuia si a modului de exploatare.

Buget (Buget de Constructie)

Suma totala de bani alocata unui proiect.

Calitatea

Masura in care produsul final indeplineste cerintele clientului.

Cererea de Oferta

Un document destinat catorva furnizori alesi, prin care li se permite sa prezinte propunerea detaliata prin care ei vor satisface cerintele de achizitionare pentru un proiect.

Certificat de Urbanism

Un document emis de autoritatile locale care permite ca un teren sa fie folosit cu un scop anume.

Comanda de modificare

Un document scris si semnat intre proprietar si contractor care autorizeaza o modificare in lucrare sau o rectificare a sumei sau datei din contract. Un ordin de modificare poate fi semnat de catre arhitect sau inginer, daca au autorizarea scrisa din partea proprietarului pentru o astfel de procedura si daca aceasta autorizare scrisa este oferita contractorului la solicitarea acestuia.

Ciclul de viata al Proiectului

O serie de etape ce trebuiesc urmate pentru a obtine rezultatul urmarit de proiect.

Clauza de penalizare

O prevedere din contract care asigura o reducere a sumei, de altfel platibila in cadrul unui contract catre un contractor ca o sanctiune pentru nerespectarea termenelor limita sau pentru esecul proiectului de a satisface specificatiile contractuale.

Coduri

Regulamente, ordonante sau cerinte statuare, stabilite de agentii guvernamentale asociate cu practicile de construire a cladirii si de ocupare, adoptate si administrate pentru protectia sanatatii publice, sigurantei vietii si bunastarii.

Comanda de cumparare

Un document scris, din partea unui cumparator catre un vanzator pentru achizitionarea materialelor, serviciilor, echipamentelor sau accesoriilor, indicand termenii acceptati de achizitionare.

Conditiile Generale

O parte scrisa a documentelor contractului stabilite de proprietar, care stipuleaza criteriile minime de performanta cerute contractorului, incluzand drepturile, responsabilitatile si relatiile celor implicati in derularea contractului.

Costurile constructiei

Costurile directe suportate de contractor pentru mana de lucru, materiale, echipament, servicii si alte cheltuieli directe de construire.

Constructor de specialitate

Constructorul licentiat in indeplinirea unor anumite sarcini de specialitate.

Consultant

Persoana angajata de proprietar sau de client pentru a oferi sfaturi profesionale.

Contract

Un document ce contine intelegerea scrisa intre doua sau mai multe parti.

Contract de furnizare

O intelegere intre echipa unui proiect si un furnizor din exterior pentru realizarea unei anume sarcini intr-un proiect.

Contractor

O companie licentiata care convine sa furnizeze forta de munca, materiale, echipamente si servicii pentru o lucrare, contra unui pret.

Controlul Calitatii

Monitorizarea si controlul intern al rezultatelor proiectului, pentru a se asigura ca se vor atinge standardele de calitate stabilite pentru proiect.

Costul lucrarii

Toate costurile suportate de contractor in executarea corespunzatoare a lucrarilor cerute de planuri si specificatii pentru un anumit proiect.

Costul direct

Toate cheltuielile directe suportate sau atribuite unui anumit proiect, unei sarcini sau indatoriri specifice.

Costul proiectului

Toate costurile unui anume proiect incluzand costul terenului, specialistii, constructia, utilarea, aranjarea, echiparea, finantarea si alte costuri aditionale proiectului.

Costuri indirecte

Sunt cheltuieli aditionale costurilor constructiei. Costurile indirecte reprezintă cheltuielile de arhitectura si inginerie, autorizarile, taxele, taxe de finanţare, dobanda constructiei si cheltuieli de operare, comisioane de leasing si imobiliare, publicitate si promovare, si supraveghere.

Data Ofertarii

Data si timpul stabilit de catre propietar, arhitect sau inginer pentru primirea ofertelor.

Documentele constructiei

Toate planurile, specificatiile si completarile asociate unui proiect de constructie.

Descrierea Postului

Un document care descrie o anumita functie si care stabileste responsabilitatile in cadrul proiectului.

Desene tehnice

Un termen folosit pentru a descrie acele documente ale contractului care reprezinta grafic planul, locatia si dimensiunile componentelor si elementele unui anume proiect.

Evaluarea totala

Este valoarea totala a lucrarilor (incluzand materiale si manopera) pentru care o autorizatie de construire este emisa, pentru structura (incadrare), instalatii electrice, mecanice, gaz, instalatii sanitare, finisare interioara si pregatirea zonei de constructie.

Faza

Un set de activitati si sarcini care de obicei duce la desavarsirea unuia sau mai multor bunuri in proiect.

Inspector

Un reprezentat guvernamental calificat, autorizat sa inspecteze constructiile pentru a fi in conformitate cu codurile aplicabile din domeniul constructiilor, cu legile si ordonantele existente.

Livrabil

Un produs, capacitatea de a oferi un serviciu, sau alt rezultat care trebuie produs pentru finalizarea proiectului. Livrabilele pot fi produse de echipa proiectului, sau, in unele cazuri, de catre furnizorii contractati pentru proiect.

Lucrari suplimentare

Lucrarile suplimentare solicitate unui constructor, neincluse in planul initial, ce vor fi facturate separat si nu vor afecta suma initiala a contractului dar vor creste costul construirii proiectului.

Managementul Comunicarii

Procesul ce consta in identificarea, crearea, revizuirea si distribuirea informatilor catre partile implicate in proiect.

Managementul Contructiei

Organizarea si distribuirea oamenilor, materialelor si echipamentelor pentru a indeplini cerintele proiectantului.

Managementul Cheltuielilor

Procesul ce consta in monitorizarea si controlarea cheltuielilor unui proiect, prin completarea si aprobarea unui Raport de Cheltuieli.

Managementul Problemelor

Procesul ce consta in identificarea, studierea si rezolvarea problemelor legate de proiect.

Managementul aprovizionarii

Procesul de obtinere a articolelor de la distribuitori si supravegherea eficacitatii lor in proiect.

Managementul Calitatii

Procesul prin care se asigura si controleaza calitatea rezultatelor si a proceselor de management pentru un proiect.

Managementul Proiectului

Calificarea, instrumentele si procesele de management necesare pentru a duce la bun sfarsit un proiect.

Managementul Riscului

Abordare sistematica pentru a identifica si evalua potentiale riscuri precum si selectarea si utilizarea masurilor pentru a face fata riscurilor.

Managementul Timpului

Procesul ce consta in notarea si calcularea timpului petrecut pentru indeplinirea sarcinilor in cadrul proiectului.

Procesul de construire

Un termen folosit pentru a descrie fiecare etapa a unui proiect de construire, de la concepere pana la autorizarea si ocuparea sa.

Perioada contractului

Perioada de zile ramase, lucratoare sau calendaristice, cuprinsa intre momentul inceperii lucrarilor si data specificata pentru finalizare, asa cum este specificata in contract.

Plan

O reprezentare grafica constand in vederea in plan, sectiuni interioare si exterioare, profile, si alte desene si detalii care descriu sarcinile si scopul cladirii sau a altor structuri.

Planificarea Financiara

Procesul ce consta in identificarea, estimarea si programarea resurselor financiare necesare inceperii unui proiect.

Perioada de garantie

Perioada de timp cuprinsa intre data receptiei si terminarea lucrarilor, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractulale sau a neaplicarii reglementarilor tehnice.

Predarea Cladirii

Actul prin care investitorul certifica finalizarea lucrarilor de constructie si a instalatiilor aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale si declara ca accepta sa preia lucrarile executate si ca acestea pot fi date in folosinta.

Problema

Un eveniment care afecteaza capacitatea proiectului de a produce bunul dorit.

Proprietar

Dupa incheierea procesului-verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, investitorul poarta denumirea generica de proprietar.

Program de plati

Un program prestabilit pentru efectuarea platilor catre constructor pe baza numarului de lucrari finalizate.

Planul Proiectului

Un document care specifica defalcarea lucrarilor de structura, intervalul de timp si resursele solicitate pentru a realiza un proiect.

Proces

Un set de activitati care sunt efectuate pentru obtinerea unui produs, serviciu sau rezultat.

Produs

Un bun fizic produs de proiect. Produsele sunt obtinute in general din bunuri si materiale.

Program

Planul pentru realizarea lucrarilor sau pentru atingerea unui obiectiv.

Proiect

Efortul unic de a produce un set de produse intr-un interval de timp stabilit, urmarind anumite costuri si standarde de calitate.

Propunerea

O oferta scrisa din partea unui ofertant adresata proprietarului, preferabil pe un formular dat, pentru a executa munca si pentru a furniza forta de munca, materialele, echipamentul la pretul si in conditiile stabilite de ofertant.

Raportul zilnic al Constructiei

Un document scris si inregistrat care are doua scopuri principale:1.furnizeaza informatii persoanelor aflate in afara santierului, dar care au nevoie si au dreptul sa cunoasca detalii importante ale evenimentelor ce se petrec zilnic 2. servesc ca arhiva ce s-ar putea dovedi folositoare juridic, in cazul unui litigiu.

Receptia finala

Receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie. Aceasta receptie trebuie realizata in prezenta investitorului, a comisiei de receptie desemnata de investitor, a proiectantului si executantului cladirii.

Resurse

Forta de munca, echipamentul, materialele si altele necesare desfasurarii proiectului.

Rezultatul

Rezultatul desfasurarii procesului unui proiect sau a unei activitati.

Riscul

Orice eveniment care este posibil sa afecteze indeplinirea obiectivelor unui proiect.

Suma contractului

Suma totala stabilita a se plati de catre proprietar contractorului pentru executarea serviciilor stabilite prin contract.

Studiul de fezabilitate

Un document care confirma probabilitatea ca o gama de solutii alternative va indeplini cerintele clientului.

Solicitare de Informatii

Un document destinat potentialilor furnizori prin care li se permite sa descrie modalitatea de indeplinire a cerintelor unui proiect.

Scopul

Suma totala a rezultatelor produse de un proiect.

Serviciu

Munca efectuata in folosul unui client. Nota: Un serviciu nu produce un produs fizic sau un rezultat tangibil, el fiind o activitate.

Solutie

O combinatie de rezultate care rezolva o problema de afaceri specifica sau care realizeaza o oportunitate de afaceri.

Specificatii

O lista in care sunt descrise materiale, metode, numere de model, culori, permisiuni si alte detalii ce suplimenteaza informatia continuta in documente.

Subconstructor

Un constructor general sau de specialitate care lucreaza pentru alt antreprenor general.

Taxa de autorizatie

Taxa ce trebuie platita autoritatilor in domeniu pentru a obtine autorizatia de construire.

Urbanism

Restrictii ale zonelor sau regiunilor de teren din zone geografice specifice conform dimensiunii permise pentru cladire, caracterului si utilizarea stabilite de catre autoritatile locale.

Ştiri şi noutăţi

2013/01/23

Serviciile de Project Management asigurate de Coral DA Consulting vor consta in coordonarea tehni...
Citeste mai mult

2013/01/08

Coral DA Consulting va presta servicii de Dirigentie de Santier si Coordonator de Securitate si S...
Citeste mai mult

Premiu

Autentificare clienti
Call center (+40) 0728 60 00 60